Blog

MALİ AÇIDAN CMK GÖREVLENDİRMESİ

Giriş Genç avukatların sıklıkla merak ettikleri konular arasında avukatın gelir gider hesabı yer almaktadır. Teorik eğitimde öğretilmeyen makbuz kesimi, vergi yükümlülükleri, baroca yapılan görevlendirmelerden elde edebileceği gelir gibi teknik konular zihinlerinde soru işareti oluşturmaktadır. Bu konu hakkında genç meslektaşlarımıza bir nebze yardımcı olmak amacıyla yazıda CMK ücretleri konusunu ele aldık. Hemen belirtmeliyiz ki CMK görevlendirme…
Daha fazla

MEDENİ YARGIDA ÖN İNCELEME AŞAMASI

Giriş Bilindiği üzere medeni yargıda bir dava çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar, Davanın Açılması (m. 118 vd.)ve Karşılıklı Dilekçelerin Verilmesi (m. 126-136), Ön İnceleme (137-142), Tahkikat (Şekli Tahkikat İşlemleri (143-183) ve İspat (187-293)), Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama (m. 184-186), Hüküm (m. 294 vd.) aşamalarıdır. Yazımızda ele alacağımız ikinci aşama olan ön inceleme aşamasıdır. Genel…
Daha fazla

Hz. Ömer’in Ebu Musa El-Eş’ari’ye Gönderdiği Mektup

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu, müminlerin emiri Ömer'den Abdullah b. Kays'a (Ebu Musa el-Eş'ari): Allah'ın selamı üzerine olsun. İmdi; yargılama, sağlam bir farz (fariza-i muhkeme) ve uyulması gereken bir sünnettir. Sana bir dava getirildiğinde onu iyice anla. (Sence haklı haksız belli olunca [kararını verip] uygula). Çünkü uygulanmayacak bir hakkı söylemenin [sadece hüküm…
Daha fazla